KALSİTLE NEREYE KADAR?

KALSİTLE NEREYE KADAR?

2 Aralık 2016

Bilindiği gibi tüm PP, HDPE, ve PVC temelli mamullerin üretiminde kalsit veya kalsit özlü katkılar, prosese yardımcı olmaları nedeniyle, belli oranlarda hammaddeye katılmak zorunda. Ancak, günümüzün rekabetçi ortamında, ürünün içerisine giren kalsit oranı, zaman içerisinde artarak kalsiti üretim katkısı olmaktan çıkarıp, bir dolgu maddesine dönüştürmüştür. 

Artan kalsit oranı üretim maliyetini düşürüyor ama CaCO3 oranının artması polimerin yapısındaki atomik bağları zayıflatarak, ürünün fiziksel ve performans özelliklerinde bozulmalara neden oluyor. Üründe kalitenin korunması amacı ön planda tutularak, polimerin özelliklerinin korunması ve desteklenmesi için bir katkı üretimi fikrinden hareketle; Hindistan’da yerleşik, Omega Plasto Compounds Pvt. Ltd. firması POLYCOM markası altında, çeşitli alt türevleri olan katkı maddesini üretti.

POLYCOM (Polycom, Polycom-S, Polycom-P, Polycom-JB, Polycom-JBS), hammaddenin atomik yapısına hidrojen atomu ilavesiyle Kalsit ile yapısal bağ (bonding) oluşturarak, Kalsit kullanımı/arttırımı sonucu oluşan kalite ve fiziksel özellik kayıplarını gidererek, ürünün istenilen niteliğe kavuşmasını sağladığı gibi, ergime ısı derecelerini düşürüp, hem makina ve teçhizatta enerji tasarrufu sağlıyor, hem de vida/kovan/ kalıp aşınmasını azaltıp temizlik ve bakım aralığını uzatıyor.

POLYCOM’un İşlevi

1. Kalsit ile polimer arasında bağ oluşturur.

2. Kalsit ve geri dönüşüm hammadde nedeniyle ürün yüzeyinde oluşan mikro gözenekleri * doldurur.

* Mikro gözenekler, ürün yüzeyinde oluşan ve ancak bir mikroskopla görülebilen ve yüzeye el teması ile hissedilebilen mikroskopik deliklerdir. Polimerin erimesi sırasında dağılan termal enerji mikro gözeneklerin oluşumuna neden olur. Bu gözenekler POLYCOM ile tamamen doldurulur.

3. Polimer zincirini sağlamlaştırarak (stabilize) daha fazla geri dönüşüm ve kalsit kullanımına olanak sağlar. 

Polimer Stabilitesi Nedir? 

Polimerler ısıtıldığında hidrojen atomları ayrışarak polimer zincirinin sağlamlığını (stabilizesini) azaltır.  POLYCOM hidrojen atomlarını takviye etme özelliği ile, moleküler yapıyı büyük ölçüde dengeler.

POLYCOM kovanın ortalama ısısının düşürülmesine yardımcı olur. POLYCOM kovan içerisinde kompresyon bölgesine girdiğinde, kovan ısısı 2. bölgeden 5. bölgeye kadar 5-10°C azaltılabilir.  Bu da, POLYCOM sayesinde orijinal formülasyonda dahi, daha düşük ısıda çalışma olanağını sağlayarak sünme ve mukavemetin artması sonucunu doğurur.

Kalsit kalitesinin iyi olmadığı durumlarda dahi, POLYCOM mükemmel dispersiyon ve homojenlik sağlayarak tüm katkıların hammadde içinde iyice karışmasını gerçekleştirir. Rafya, Laminasyon ve Şişirme Filimde, ürün kalitenizi etkilemeden, karışımınızın içerisindeki Kalsit (CaCo3) katkı oranının arttırılabilmesini sağlar.

Temel faydaları

Ekstrüzyonda mükemmel dağılım ve kapasite artışı sağlar

POLYCOM, Ekstruderin basınç bölgesine girdiğinde hemen etkisini gösterir ve polimer ile kalsit dolgu karışımını homojenize ederek malzemenin üniform dağılımını ve akışını sağlar.

Üründe esneklik ve mukavemeti arttırır

POLYCOM katkısı sünme oranını arttırdığı için, ürünün esnekliğini  ve mukavemetini arttırır

Yüzey estetiğini arttırır

Ürün yüzeyindeki mikro gözeneklerinin içi dolduğundan, yüzey pürüzsüzleşir ve parlaklık kazanır.

Toz oluşumunu azaltır

Kalsit ile hammadde arasında bağ oluşturduğu için, toz oluşumunu azaltır.

Ekstruderde hammadde kaymasını engeller

Ekstruderlerde zamanla aşınan vida nedeniyle malzeme vidanın devrine paralel ilerleyemez. Bu sorun hammaddenin kovan ve vida arasındaki boşluktan geri kaçmasından kaynaklanır. POLYCOM kayma problemini engelleyerek malzeme akışını sağlar.

Sentetik çuval üretiminde POLYCOM

Rafya üzerindeki mikro gözenekleri doldurma özelliği ile sürtünmeyi azaltır ve daha iyi dokuma sağlar.

Kalsit partikülleri polimere bağladığından toz oluşumu azalır. Sonuçta tezgahlarda toza bağlı yıpranma ve aşınmayı ve dolayısıyla parça tüketimini azaltarak bakım kolaylığı ve ortam hijyeni sağlar.

Daha iyi sünme, daha az ip kopması sonucu dokumada üretim artar.

Film yüzeyi parlaklaşır.

UV değerini düşürmediği için BIG-BAG üretiminde kullanılabilir.

Kumaşta oluşan düzgün yüzey sayesinde film, BOPP ve Kraft Kağıt laminasyon işleminde yapışma daha güçlü olur.

PP Dokuma & Non-Woven üretiminde  Kovan ve Kalıp ısılarında azaltma sağlanabildiği için enerji tasarrufu sağlar. Polimerin yüksek ısıdan bozulmasını engelleyerek iyi özelliklerini korumasını sağlar.

Şişirme filim üretiminde POLYCOM

Filim mukavemetinde artış.

Kalsit nedeniyle bozulan yüzeyin eski parlaklığına kavuşturulması.

Yüzeyde toz oluşumunun engellenmesi.

Filmin kaynama özelliğinde artış.

Kalsit ve geri dönüşüm oranının artış olanağı.

HDPE/PP boru üretiminde POLYCOM

Mükemmel homojenlik.

Artan esneklik ve mukavemet.

Azalan kırılganlık ve artan darbe mukavemeti.

Mükemmel yüzey.

Kalsit ve geri dönüşüm oranında artış olanağı.

PVC ürünlerde POLYCOM

Mükemmel homojenlik.

Topaklanmanın (aglomerasyonu) engellenmesi.

Jelleşme süresini azalması.

Tüm PVC uygulamalarında uzama ve mukavemet.

Darbe ve kırılma mukavemetinde artış.

Kalsit ve geri dönüşüm oranında artış olanağı.

Vehbi Gençay 

Damaş Ticaret Mühendislik Ve Sanayi A.Ş.